IFFS PLAY

Idén om att toppstyra universiteten vinner alltmer mark i förhoppning om ökad kreativitet, ekonomisk tillväxt och innovation. Detta trots att de framgångar som forskningsuniversiteten har skördat de senaste två hundra åren har odlats i en miljö som tvärtom har präglats av engagemang och nyfikenhet. Hur hamnade vi här? Det här är en inspelning av ett seminarium där boken "Det hotade universitetet" lanserades tillsammans med avsnittsförfattarna Li Bennich-Björkman, Stefan Svallfors och Sverker Gustavsson. Kommenterar gör Henrik Berggren.

Latest IFFS Play:

Published on Mar 23, 2016

Det hotade universitetet

Idén om att toppstyra universiteten vinner alltmer mark i förhoppning om ökad kreativitet, ekonomisk tillväxt och innovation. Detta trots att de framgångar som forskningsuniversiteten har skördat de senaste två hundra åren har odlats i en miljö som tvärtom har präglats av engagemang och nyfikenhet. Hur hamnade vi här? Det här är en inspelning av ett seminarium där boken "Det hotade universitetet" lanserades tillsammans med avsnittsförfattarna Li Bennich-Björkman, Stefan Svallfors och Sverker Gustavsson. Kommenterar gör Henrik Berggren.
Search
Area
Load more