IFFS PLAY

Det finns en ny slags elit, en elit av personer som genom sin position i samhället kan tillskanska sig makt på ett sätt som inte är olagligt, med djupt oetiskt. Janine Wedel, professor vid George Mason University i USA, menar att det här utgör ett hot mot demokratin då det fjärmar väljarna från de faktiska besluten.

Latest IFFS Play:

Published on Jun 27, 2018

Den nya skuggeliten med Janine Wedel

Det finns en ny slags elit, en elit av personer som genom sin position i samhället kan tillskanska sig makt på ett sätt som inte är olagligt, med djupt oetiskt. Janine Wedel, professor vid George Mason University i USA, menar att det här utgör ett hot mot demokratin då det fjärmar väljarna från de faktiska besluten.
Search
Area
Load more