IFFS PLAY

Under covid-19-pandemins första våg fanns ett stort sug efter information, och en tydlig brist på densamma. Facebook blev snabbt en plats där människor delade egna erfarenheter, råd och uträkningar, och uppskattade inlägg spreds snabbt till väldigt många – oavsett om de som stod bakom inläggen kunde antas ha några expertkunskaper i ämnet eller ej. I den nya rapporten "De virala experterna - Legitimitetsbaser på sociala medier i början av covid-19-pandemin" tittar forskarna Anna Tyllström och Noomi Weinryb närmare på dessa personer - vilka var de vars inlägg spreds till hundratusentals människor, och vad gjorde att andra människor litade på det som de delade med sig av? Medverkande: Anna Tyllström, docent och lektor i företagsekonomi vid Institutet för framtidsstudier Noomi Weinryb, docent och lektor i företagsekonomi, inriktning offentlig förvaltning vid Södertörns högskola Rolf Almström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Peter Berglez, professor vid institutionen för humaniora, utbildnings. och samhällsvetenskap på Örebro universitet Moderator: Folke Tersman, professor i filosofi och ställföreträdande vd på Institutet för framtidsstudier Beställ eller ladda ner rapporten: https://www.iffs.se/virala_experter

Latest IFFS Play:

Published on Jun 22, 2023

De virala experterna - om sociala medier och covid-19-pandemin

Under covid-19-pandemins första våg fanns ett stort sug efter information, och en tydlig brist på densamma. Facebook blev snabbt en plats där människor delade egna erfarenheter, råd och uträkningar, och uppskattade inlägg spreds snabbt till väldigt många – oavsett om de som stod bakom inläggen kunde antas ha några expertkunskaper i ämnet eller ej. I den nya rapporten "De virala experterna - Legitimitetsbaser på sociala medier i början av covid-19-pandemin" tittar forskarna Anna Tyllström och Noomi Weinryb närmare på dessa personer - vilka var de vars inlägg spreds till hundratusentals människor, och vad gjorde att andra människor litade på det som de delade med sig av? Medverkande: Anna Tyllström, docent och lektor i företagsekonomi vid Institutet för framtidsstudier Noomi Weinryb, docent och lektor i företagsekonomi, inriktning offentlig förvaltning vid Södertörns högskola Rolf Almström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Peter Berglez, professor vid institutionen för humaniora, utbildnings. och samhällsvetenskap på Örebro universitet Moderator: Folke Tersman, professor i filosofi och ställföreträdande vd på Institutet för framtidsstudier Beställ eller ladda ner rapporten: https://www.iffs.se/virala_experter
Search
Area
Load more