IFFS PLAY

På några få år har Sverigedemokraterna vuxit till att bli ett av Sveriges största riksdagspartier men mycket är fortfarande okänt om deras väljare. Hur – och i vilken utsträckning – skiljer sig Sverigedemokraternas väljare från andra partiers väljare? Varför har de lämnat sina tidigare partier, och är det troligt att de kommer att återvända till dessa? Vilka politiska åsikter har de, utöver en kritisk hållning till invandring? Är deras syn på invandring driven av oro över samhällsförändringar eller tecken på en djupare liggande antipati mot invandrare? Och slutligen, i vilken mån finns det skillnader inom Sverigedemokraternas väljargrupp, dvs hur homogen är den egentligen? Vi presenterar en rapport baserad på nya surveydata av 3500 väljare. Rapporten beskriver sverigedemokratiska väljares psykologiska och sociologiska egenskaper och jämför dem med väljare från de två partier som de flesta SD-väljare kommer ifrån, nämligen Moderaterna och Socialdemokraterna. Medverkande: Kirsti Jylhä, Fil.dr. i psykologi, forskare på Institutet för Framtidsstudier Kommentatorer: Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap, ställföreträdande direktör för Svenska institutet för europapolitiska studier Moderator: Gustaf Arrhenius, VD Institutet för Framtidsstudier

Latest IFFS Play:

Published on Jul 03, 2018

Almedalen 2018: Sverigedemokraternas väljare - vilka är de?

På några få år har Sverigedemokraterna vuxit till att bli ett av Sveriges största riksdagspartier men mycket är fortfarande okänt om deras väljare. Hur – och i vilken utsträckning – skiljer sig Sverigedemokraternas väljare från andra partiers väljare? Varför har de lämnat sina tidigare partier, och är det troligt att de kommer att återvända till dessa? Vilka politiska åsikter har de, utöver en kritisk hållning till invandring? Är deras syn på invandring driven av oro över samhällsförändringar eller tecken på en djupare liggande antipati mot invandrare? Och slutligen, i vilken mån finns det skillnader inom Sverigedemokraternas väljargrupp, dvs hur homogen är den egentligen? Vi presenterar en rapport baserad på nya surveydata av 3500 väljare. Rapporten beskriver sverigedemokratiska väljares psykologiska och sociologiska egenskaper och jämför dem med väljare från de två partier som de flesta SD-väljare kommer ifrån, nämligen Moderaterna och Socialdemokraterna. Medverkande: Kirsti Jylhä, Fil.dr. i psykologi, forskare på Institutet för Framtidsstudier Kommentatorer: Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap, ställföreträdande direktör för Svenska institutet för europapolitiska studier Moderator: Gustaf Arrhenius, VD Institutet för Framtidsstudier
Search
Area
Load more