Framtida generationer

En av de viktigaste insikterna som nåtts under de senaste hundra åren är att vad den nuvarande generationen gör kan få stora effekter på många generationer framåt i tiden. Det här väcker angelägna frågor om våra plikter mot framtida generationer, bland annat på området klimaträttvisa. Målet med detta tema är att försöka hitta rimliga svar på frågor vilka dessa plikter är och hur vi ska värdera framtida liv och levnadsförhållanden i våra politiska beslut.

Exempel på projekt

Forskare