Ämnesområden

På Institutet för Framtidsstudier bedriver vi forskning på flera olika ämnesområden som styrs av det aktuella forskningsprogrammet. Gemensamt är ett tydligt framtidsperspektiv och att forskare från olika discipliner arbetar tillsammans i de olika projekten.

Ämnesområdena överlappar många gånger varandra, men här kan du få en uppfattning om vad som händer på Institutet just nu. Under varje ämnesområde hittar du information om vilka forskningsprojekt som pågår, vilka forskare som arbetar med frågorna, samt uppgifter om publikationer och annan dokumentation.

Brott, hot och människans existens
Det finns många fenomen som kan hota vårt samhälle och själva vår existens. Vi har därför goda skäl att försöka förstå dem, hur de utvecklas över tid och hur vi kan bedöma riskerna.
Demografi - drivkrafter & konsekvenser
Befolkningens sammansättning och hur de relationer vi har till varandra ser ut är viktiga att förstå av många skäl. Här tittar vi till exempel på hur nätverk av relationer påverkar kriminalitet och hälsa.
Demokratins gränser & framtid
Vem ska få rösta om vad? Var går gränserna för demokratin? Varför har vi inte demokrati i företag? Är demokratin alltid det bästa styrelseskicket?
Diskriminering, sexism och rasism
Vi studerar förekomsten av diskriminering, sexism och rasism på framför allt arbetsmarknaden, men vi undersöker också hur vårt sätt att tänka får oss att agera fördomsfullt.
Framtida generationer
Det vi gör eller inte gör idag, kan påverka människor som ännu inte är födda. Är det något vi bör bry oss om? Vill vi göra livet så bra som möjligt bara för oss, eller även för våra barn och barnbarn?
Jämlikhet
Vi studerar social och ekonomisk jämlikhet bland barn och unga, men också hur ekonomiska resurser kan fördelas jämlikt i ett samhälle med äldre befolkning och en arbetsmarknad i förändring.
Tekniken och människan
Den tekniska utveckligen går snabbt idag och kan påverka våra liv och vår hälsa på radikala sätt. Hur kan vi bäst använda den och vari ligger riskerna?
Värderingar, etik och moral
Våra värderingar och hur vi förhåller oss till varandra förändras hela tiden. Här tittar vi bland annat på klimaträttvisa, medicinetik och på hur värderingar utvecklas.