IFPlay

Dags för omprövning? Om de offentliga verksamheternas organisering

Publicerat 02 jun, 2017

Sverige har under de senaste decennierna genomfört storskaliga privatiseringar av verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi. Likaså har traditionellt offentliga verksamheter anammat styrningsidéer inspirerade av näringslivet, så kallad new public management (NPM). På detta frukostseminarium presenteras och diskuteras erfarenheter av dessa olika reformer, med utgångspunkt i den nyutkomna rapporten från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi: Dags för omprövning. Rapportförfattaren Per Molander menar att många av de förväntade effekterna av reformerna − höjd effektivitet, bättre kvalitet och sänkta totala utgifter – har uteblivit. Övriga deltagare är Stefan Stern, kommunikationschef på Investor och Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet. Moderator: Bengt Westerberg

Välj
Ladda fler