Från eget småhus till allmännyttan

Publikationsår: 2004

Bo Malmberg, Marianne Abramsson, Lena Magnusson och Therese Berg

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 10, 2004

I rapporten ställs frågor kring 40-talisternas pensionsnivåer, i vilken utsträckning 40-talister som nu bor i småhus kan intresseras för ett boende i de kommunala bostadsföretagen, vilken typ av bostäder som skulle kunna locka 40-talister ur småhuset samt om en ökad rörlighet av 40-talister från småhus till lägenheter skulle kunna få en positiv effekt på hela bostadsmarknaden genom de flyttningskedjor som skapas.

Innehållsförteckning

 

  • Förord

 

  • Författarpresentation

 

  • Från eget småhus till allmännyttan
   Resultaten i sammandrag
   Bo Malmberg, Marianne Abramsson, Lena Magnusson

 

  • 40-talisterna - kommer deras pensioner att räcka?
   Bo Malmberg

 

  • Bostadsval och boendepreferenser
   En översikt av tidigare studier
   Marianne Abramsson

 

  • Rekordgenerationens agerande på bostadsmarknaden
   En deskriptiv statistisk analys
   Marianne Abramsson & Therese Berg

 

  • Hur bor och hur vill rekordgenerationen bo?
   Resultat från en intervjustudie
   Marianne Abramsson & Therese Berg

 

  • Fyrtiotalisternas rörlighet på bostadsmarknaden
   en studie av vakanskedjor
   Lena Magnusson

 


Pris: 185 kr (porto inkluderat)
Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se

Pris: 185 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Publikationsår: 2004

Bo Malmberg, Marianne Abramsson, Lena Magnusson och Therese Berg

Pris: 185 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: Framtidsstudier nr 10, 2004

I rapporten ställs frågor kring 40-talisternas pensionsnivåer, i vilken utsträckning 40-talister som nu bor i småhus kan intresseras för ett boende i de kommunala bostadsföretagen, vilken typ av bostäder som skulle kunna locka 40-talister ur småhuset samt om en ökad rörlighet av 40-talister från småhus till lägenheter skulle kunna få en positiv effekt på hela bostadsmarknaden genom de flyttningskedjor som skapas.

Innehållsförteckning

 

  • Förord

 

  • Författarpresentation

 

  • Från eget småhus till allmännyttan
   Resultaten i sammandrag
   Bo Malmberg, Marianne Abramsson, Lena Magnusson

 

  • 40-talisterna - kommer deras pensioner att räcka?
   Bo Malmberg

 

  • Bostadsval och boendepreferenser
   En översikt av tidigare studier
   Marianne Abramsson

 

  • Rekordgenerationens agerande på bostadsmarknaden
   En deskriptiv statistisk analys
   Marianne Abramsson & Therese Berg

 

  • Hur bor och hur vill rekordgenerationen bo?
   Resultat från en intervjustudie
   Marianne Abramsson & Therese Berg

 

  • Fyrtiotalisternas rörlighet på bostadsmarknaden
   en studie av vakanskedjor
   Lena Magnusson

 


Pris: 185 kr (porto inkluderat)
Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se