Ny rapport om vad som förenar Sverigedemokraternas väljare

Under de senaste decennierna har Europa genomgått stora politiska förändringar som en följd av att nya partier har vuxit fram och etablerat sig i många länder. Vi har sett en sådan utveckling även i Sverige där Sverigedemokraterna snabbt har vuxit från en marginell position till ett av landets största riksdagspartier.

Varför har ett så stort antal väljare valt att byta parti på så kort tid? I rapporten söker Kirsti Jylhä, fil. dr. i psykologi, Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet, och Pontus Strimling, docent i nationalekonomi, svar genom att titta på sociologiska och psykologiska mekanismer. Det handlar om värderingar, om synen på invandrare, politiker och media, om deras relation till samhället och mycket mer.

– Det kan tyckas konstigt att ett parti lyckas locka väljare från både höger och vänster, men trots att det är mycket som skiljer väljarna åt i den här gruppen så kan vi se att det är vissa saker som verkligen förenar dem, säger Kirsti Jylhä. De är kritiska till invandringen, har lågt förtroende för riksdag och politiker, och tycker att Sverige var bättre förr – sådant som brukar förena nya högerradikala partier i Europa.

Det finns frågor där SD-väljare som tidigare har röstat på S respektive M tenderar att skilja sig från varandra för att ligga närmare sina tidigare partiers väljare. Väljare från S ligger till exempel mer åt vänster i socioekonomiska frågor, men ändå betydligt närmare övriga SD-väljare än nuvarande socialdemokrater.

– Det finns inget i våra resultat som tyder på något annat än att Sverigedemokraternas väljare har hittat hem – i alla fall tillfälligt. Den potentiella rörlighet som ändå finns är större mellan SD och Moderaterna än mellan SD och Socialdemokraterna, säger Kirsti Jylhä.

Med ett stort tvärvetenskapligt datamaterial erbjuder rapporten en både bred och detaljerad bild av dem som röstar på Sverigedemokraterna. Rapporten bygger på en enkätstudie som omfattar drygt 3 500 personer som angivit att de, om det vore riksdagsval idag, skulle rösta på Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Moderaterna, eller inte rösta alls. Datainsamlingen gjordes av opinionsinstitutet Novus på uppdrag av Institutet för Framtidsstudier.

Rapporten presenteras på ett seminarium i Visby måndag 2 juli.

Pressbild Kirsti