Forskare i Almedalen 2017

Planerar du aktiviteter under årets politikervecka i Almedalen? Några av våra forskare kommer att befinna sig i Visby under politikerveckan och kanske är det någon av dem som skulle passa just er aktivitet. Hör gärna av dig till Erika Karlsson (erika.karlsson@iffs.se, 08-402 12 36) om du har frågor!​​

Gustaf Arrhenius, VD och filosof >
Demokrati – utveckling, gränser och begränsningar, vem bör ha rätt att rösta om vad. Om att ta hänsyn till framtida generationer i beslut som berör dem, t.ex. klimatfrågan. Pratar också om t.ex. svenska värderingar, om jämlikhet och nya tillväxtmått.

Exempel på tidigare framträdanden:
Svenska värderingar. Extrema normer i landet lagom (Sveriges radio) 
Vad ska människan göra åt klimatförändringarna? (Sveriges radio)
Det skriande behovet av att erkänna målkonflikter (seminarium)

 

 Gustaf Arrhenius

                                                                                 

 

 

 

Ludvig Beckman, statsvetare >
Om var går gränsen för demokrati i en tid då många fler än dem som bor på en viss yta kan beröras av de beslut som tas. Om yttrandefrihet och självcensur, nationell säkerhet och personlig integritet, om vad integration är.

Exempel på tidigare framträdanden:
Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet (seminarium)
 

  Ludvig Beckman

 

 

Katharina Berndt Rasmussen, filosof >
Demokrati och röstning. På vilket sätt är demokrati bra och vilket röstsystem är mest rättvist. Diskriminering, hur fördomar uppstår.

Exempel på tidigare framträdanden:
Är vi värda demokrati? (sveriges radio)
Är lagen effektiv och acceptabel bör vi införa den. Om jämställda bolagsstyrelser (DN debatt)

 Katharina Berndt Rasmussen
 

Moa Bursell, sociolog >
Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Hur den uppkommer och vad det får för konsekvenser.

Exempel på tidigare framträdanden:
Segregation i den glesa staden (Sveriges radio)

Etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden (seminarium)

 Moa Bursell
 

Anders Ekholm, vice VD och nationalekonom >
Framtidsperspektiv i politik och förvaltning. Om hur demografiska förändringar, värderingar och teknik påverkar välfärden. Betydelsen av digitalisering, big data och AI, särskilt i vårdsektorn.

Exempel på tidigare framträdanden:
Empati och high tech – om framtidens vård (seminarium)
Skolans utmaningar och dess lösningar (seminarium)

Anders Ekholm

 

 

 

[In English] Helen Frowe, philosopher >
On the ethics of war, the destruction and protection of cultural property in war, humanitarian intervention and indirect intervension (arming and training rebels).

Exempel på tidigare framträdanden:
Philosophy and the future of warfare (podcast)

The right to self defence (podcast)

 Helen Frowe
 

Karim Jebari, filosof >
Etik och nya teknologier. Hur ska vi förhålla oss till nya teknologier? Det kan t.ex. handla om teknologier som kan förbättra människans förmågor eller väcka utdöda djur till liv, om vilka problem och risker som nya teknologier kan föra med sig. Pratar också evidensbaserad politik.

Exempel på tidigare framträdanden:
När datachipet opereras in i hjärnan (videointervju)
Kan hälsorobotar spela en viktig roll i framtidens äldrevård? (Sveriges radio)

 Karim Jebari

 

 

 

 

Anders Sandberg, datavetare >
Om teknologier som kan förändra människans förmågor, risker med låg sannolikhet men extrema konsekvenser. AI, kognitionsförbättring och manipulation av kärlek.

Exempel på tidigare framträdanden:
När roboten tar över (seminarium)
What kind of humanity should we want to make? (TEDx)

 Anders Sandberg

 

Pontus Strimling, normforskare >
Om normer och värderingar och hur de förändras över tid. Det kan till exempel handla om hur vår syn på hygien och risker har förändrats, hur vi ser på alkohol, på döden eller på hälsa, eller om hur vi bedömer dem som bryter mot normer.

Exempel på tidigare framträdanden:
Svenska normer är moderna och progressiva (intervju)
Är kärnfamiljen på väg tillbaka? (radioinslag)

 

 

Anna Tyllström, företagsekonom >
PR, lobbying och politiska tjänstemän. Hur fungerar dessa "marknader" och hur ser kontakten ut dem emellan? Om jämställdhet i akademin.

Exempel på tidigare framträdanden:
Var fjärde professor är kvinna (Sveriges radio)
En oreglerad PR-marknad är ett hot mot demokratin (blogginlägg)

 Anna Tyllström