Hoppa till innehållet

Postdoc sökes till forskning om nya teknologier och mänsklighetens framtid

Institutet för Framtidsstudier (IF) söker en forskare för att forska inom ramen för temat ”Nya teknologier och mänsklighetens framtid” i IF:s forskningsprogram.
Se här för en detaljerad beskrivning av programmet 

Nya teknologier kan komma att producera stora vinster för mänskligheten i termer av välstånd, men är även förknippade med risker. Exempel på sådana framtida teknologier som kan ha stor påverkan är robotisering, artificiell intelligens (AI), avancerad övervakningsteknik och teknologier för förbättringar av människans fysiska, kognitiva och affektiva förmågor. Forskningen kommer att handla om hur dessa teknologier kan påverka både på den individuella och på den samhälleliga nivån.  

Exempel på forskningsfrågor inom temat är:

  • Är human enhancement önskvärt? Om så, vilken typ av enhancement?
  • Vilka möjligheter och risker för en robotisering med sig?
  • Vilka möjligheter och risker för en avancerad övervakningsteknik med sig?
  • Hur kan vi bäst förstå och analysera teknologisk risk?
  • Hur vi bör väga potentiella risker mot potentiella möjligheter?
  • Hur kan vi tillämpa existerande verktyg från andra forskningsområden, som riskhantering och scenarioplanering, för att öka vår förståelse för hur vi bör väga potentiella risker mot potentiella möjligheter?

Tjänstebeskrivning

Arbetet kommer bl.a. att gå ut på att utforska framtidsscenarier som utvärderas med hjälp av tillgänglig forskning och teoretiska verktyg från filosofi, ekonomi och samhällsvetenskap. Du har troligen en doktorsgrad eller kommer snart att disputera i något av dessa eller angränsande ämnen. Målet är att forskningen ska vara relevant för beslutsfattare. Den sökande behöver kunna skriva forskningsartiklar och rapporter på engelska. Det är meriterande att också kunna svenska, men det är inget krav.

Kandidaten förväntas arbeta på institutet på heltid och arbetsspråket är engelska.

Detta är en tvåårig anställning med möjlig förlängning med ytterligare ett år. Startdatum 1 januari 2019 (eller så snart som möjligt därefter). Ingångslön är 37 000–40 000 kronor per månad.

70 % av tjänsten ska ägnas åt egen forskning. Vid tillsättningen fästs därför särskild vikt till vetenskaplig skicklighet. 30 % av anställningen ska ägnas åt mer administrativa uppgifter, som t.ex. planering och organisering av konferenser och workshops, redigering av antologier och utformning av forskningsansökningar till externa finansiärer inom området. Vikt tillmäts därför även administrativ skicklighet och samarbetsförmåga. Vikt kommer även ges till förmåga att samverka med det omgivande samhället. 

Du lockas av att komma till en internationell och dynamisk miljö på forskningsfronten. Korta beslutsvägar och ett gott samarbetsklimat i en liten och flexibel organisation skapar förutsättningar för arbetsglädje och trivsel. IF har kontor centralt i Stockholm jch erbjuder konkurrenskraftiga löner och generösa löneförmåner.

Ansökan

Vi behöver ett ansökningsbrev, ett forskningsprogram om högst två sidor som beskriver vilken forskning du avser bedriva inom anställningen och hur denna ska bidra till IF:s forskningsprogram, ett aktuellt CV, två forskningsartiklar (ej nödvändigtvis ännu publicerade) samt namn och kontaktuppgifter på tre personer som är förtrogna med ditt arbete. Samtliga dokument ska författas på engelska. Vi ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Vänligen skicka din ansökan till jobs@iffs.se senast den 9 december 2018. Intervjuer planeras att äga rum i december, antingen i Stockholm eller via Skype.

Mer information om denna anställning kan fås av Pontus Strimling, pontus.strimling@iffs.se eller Krister Bykvist krister.bykvist@iffs.se.

 

För denna anställning har vi redan anlitat den rekryteringshjälp vi behöver och vi undanber oss därför kontakter av sådant slag.

Institutet för framtidsstudier (IF) är en självständig forskningsstiftelse som bedriver policyrelevant tvärvetenskaplig forskning kring viktiga framtidsfrågor och medverkar i det offentliga samtalet med sin seminarie- och publikationsverksamhet. Under ledning av VD Gustaf Arrhenius och ett kansli arbetar för närvarande ett åttiotal forskare från olika discipliner. IF samarbetar med regering, riksdag, myndigheter, organisationer, institutioner, företag och enskilda, såväl i Sverige som internationellt, och finner vägar för att ge aktuell forskning genomslag i policyutformning. Läs gärna mer om oss och om våra forskningsområden.