Hoppa till innehållet

Om jämställdhet och barnmorskors rätt att slippa utföra abort - nytt nummer av Filosofisk tidskrift ute nu!

Nu finns ett nytt nummer av Tidskrift för politisk filosofi, där två av våra forskare är med. Åsa Burman intervjuas i serien Politisk filosofi idag och pratar bland annat om sin filosofiska bakgrund och om sitt forskningsfälts, den sociala ontologins, relevans för den politiska filosofin. Katharina Berndt Rasmussen försvarar aborträtten mot barnmorskors rätt att följa sitt samvete, i ett pågående replikskifte kring samvetsfrihet.

Dessutom diskuteras jämställdhetsbegreppet i styrdokumenten för den svenska skolan, etiken kring kliniska studier på fattiga, historieskrivningen kring 68-vänstern - och mycket mer. 

Alla texter kan laddas ner eller läsas online på www.politiskfilosofi.se, som alltid gratis och inloggningsfritt. För att ”prenumerera” på tidskriften kan man gilla eller följa den på Facebook: @tidskriftforpolitiskfilosofi eller på Twitter: @polfilosofi. 

Tidskrift för politisk filosofi ges ut av Bokförlaget Thales, i samarbete med Institutet för framtidsstudier.