Klimatkrisen kräver beslut - men vilka?

För att stoppa den globala uppvärmningen krävs politiska beslut. Men vilka? Malcolm Fairbrother reflekterar i en text på bloggen PLOS Latitude om senaste rapporten från IPCC som väl slår fast att människan är orsaken till global uppvärmning, men inte säger något om vilka beslut politiker måste fatta. "Fossila bränslen, olja och kol, nämns inte. Inte heller regleringar, förbud eller skatt", skriver han.  

Malcolm Fairbrother är professor i sociologi vid Umeå universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Han är också Academic Editor för den vetenskapliga tidskriften PLOS Climate. PLOS Latitude är PLOS blogg för klimatforskning. Nedan är ett utdrag från bloggtexten. Läs hela texten här (på engelska): Time for policymakers to make policies.   

"Från en samhällsvetares perspektiv var IPCC:s senaste rapport och dess mottagande när den publicerades en smula förbryllande. Rapporten reflekterar ett enormt arbete och dess budskap är vitalt och det är jättebra att så många verkar lyssna. Men det är inte mycket i rapporten som förändrar vårt sätt att tänka kring klimatförändringar. Vi har vetat ett tag nu att vi människor påverkar klimatet. Liksom att hur mycket klimatet kommer att förändras framöver avgörs av vilka beslut vi fattar.

Men vilka beslut? Sammanfattningen för beslutsfattarna - forskarnas memo till personerna som har att fatta de viktiga besluten - ger inga svar. "Fossila bränslen", "olja" och "kol" nämns överhuvudtaget inte. Inte heller "regleringar", "förbud", "subvention" eller "skatt". De sista fem sidorna i den 42 sidor långa sammanfattningen går under rubriken "Att begränsa framtida klimatförändring", men medan "beslutsfattare" nämns, sägs inget om särskilda beslut eller policyer", skriver Malcolm Fairbrother på PLOS Latitude. 

 Läs hela texten här (på engelska): Time for policymakers to make policies.

 

Relaterat material