Hoppa till innehållet

Vi söker en forskningsassistent för forskning om hur och varför normer förändras

En forskningsassistent söks för att arbeta inom två relaterade projekt om normer vilka leds av två forskare som arbetar tätt tillsammans. Pontus Strimling vid Institutet för framtidsstudier leder projektet ”Hur formas och förändras normer i samhället?”, stött av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Kimmo Eriksson vid Stockholms universitet leder projektet ”Kulturell variation i synen på normbrytare och informella straffare”, stött av Riksbankens jubileumsfond.

I dessa projekt studerar vi normer inom viktiga områden som jämställdhet, hygien, våld och demokratiska rättigheter, samt normer om hur man behandlar normbrytare. Arbetet syftar till att förstå hur normer fungerar, både på individuell och samhällelig nivå, samt hur och varför normer förändras över tid. Vi försöker förklara det som har hänt men tittar också på de normförändringar som till exempel artificiell intelligens kan orsaka i framtiden. Forskningen omfattar enkätundersökningar, psykologiska experiment, korskulturella jämförelsestudier och analys av historiska datakällor. Merparten av arbetet kommer vara med Pontus Strimling och ytterligare information om hans forskning finns på pontusstrimling.com.

Arbetsuppgifter

Forskningsassistenten kommer att ha varierande arbetsuppgifter inom ramen för forskningsprojekten: samla in och sammanställa data, redigera text på svenska och engelska, administrera scheman, samordna internationella samarbeten, etc.

Kvalifikationer

Du behöver ha:

  • högskoleexamen (gärna, men inte nödvändigtvis, inom ett samhällsvetenskapligt ämne)
  • förmåga att skriva akademisk text på engelska och svenska
  • någon erfarenhet av att använda statistik
  • ordningsamhet vad gäller att hålla reda på olika arbetsuppgifter och data
  • förmåga att snabbt lära sig nya saker.

Det är meriterande om den sökande:

  • är entusiastisk och intresserad av forskning om normer
  • behärskar något statistikpaket som SPSS eller R
  • har någon erfarenhet av psykologiska eller ekonomiska experiment
  • har någon erfarenhet av att underhålla webbsidor och/eller hantera databaser
  • har medverkat i någon forskningspublikation

Du lockas av att komma till en internationell, dynamisk och rolig forskningsmiljö med engagerade medarbetare. Korta beslutsvägar och ett gott samarbetsklimat i en liten och flexibel organisation skapar förutsättningar för arbetsglädje och trivsel. IF har kontor centralt i Stockholm just ovanpå Centralbadet.

Vi ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Vi vill ha din ansökan

Anställningen är en heltidstjänst som löper över flera år men som kommer att utvärderas efter ett år. Den har tänkt startdatum 15 mars men det är i viss mån flexibelt. Ingångslön är 26 000–30 000 kr per månad.

Vi behöver ett ansökningsbrev, ett aktuellt CV, något du skrivit på engelska och något du skrivit på svenska, samt namn och kontaktuppgifter på tre personer som är förtrogna med dig och ditt arbete.

Vänligen skicka din ansökan till info@iffs.se senast 2018-03-06 Intervjuer, om du blir inbjuden, kommer att äga rum 2018-03-08 och 2018-03-09 på Institutet för framtidsstudier. Mer information om denna anställning kan fås av Pontus Strimling, pontus.strimling@iffs.se

För denna anställning har vi redan anlitat den rekryteringshjälp vi behöver och vi undanber oss därför kontakter av sådant slag.

 

Institutet för framtidsstudier (IF) bedriver policyrelevant tvärvetenskaplig forskning kring viktiga framtidsfrågor och medverkar i det offentliga samtalet med sin seminarie- och publikationsverksamhet. IF är en självständig forskningsstiftelse. Under ledning av VD Gustaf Arrhenius och ett kansli arbetar för närvarande ett drygt fyrtiotal forskare från olika discipliner med framtidsstudier och långsiktiga analyser. IF samarbetar med regering, riksdag, myndigheter, organisationer, institutioner, företag och enskilda, såväl i Sverige som internationellt, och finner vägar för att ge aktuell forskning genomslag i policyutformning. Läs gärna mer om oss och om våra forskningsområden.