AI i rekrytering gav sämre mångfald

Det blir allt vanligare att arbetsgivare tar hjälp av AI i rekryteringsprocesser. Ett argument har varit att en algoritm inte diskriminerar. Men stämmer det? Moa Bursell, forskningsledare på IFFS, forskar kring etnisk diskriminering på arbetsmarknaden och har studerat några fall där AI använts. "Kombinationen av människa och teknik gav i dessa fall sämre resultat vad gäller mångfald", säger hon till Tidningen Vision.

I de flesta fall där AI använts är det i ett tidigt skede i processen. En stor mängd ansökningar ges till AI:n som sedan gör ett mindre urval som går vidare till intervjuer med riktiga människor.

– Det jag kunde se var att cheferna anställde fler personer med utländska namn och verkade tänka mer på att anställa det underrepresenterade könet när de ägde hela processen själva, än när de fick ett urval av algoritmerna. Kombinationen av människa och teknik gav i dessa fall alltså sämre resultat vad gäller mångfald, säger Moa Bursell.

En hypotes är att cheferna kände att ansvaret för mångfalden delegerades bort till algoritmen och att de själva då inte behövde tänka på det i rekryteringen. Men mer forskning behövs för att ta reda på detta, poängterar Moa Bursell i artikeln.

Relaterat material