Heléne Kinnervall

Office Manager

Tel: 08-402 12 47
E-post: [email protected]

Jag ansvarar för receptionen och organiserar workshops.