Heléne Kinnervall

Tel: 08-402 12 38
E-post: helene.kinnervall@iffs.se

Office Manager

Jag ansvarar för receptionen och organiserar workshops.