Heléne Kinnervall

Office Manager

Tel: 08-402 12 38
E-post: förnamn.efternamn@iffs.se

Jag ansvarar för receptionen och organiserar workshops.