Christina Alwert

Administrativ chef
Tel: 08-402 12 28
E-post: christina.alwert@iffs.se

Christina Alwert

 Jag ansvarar för institutets kansli och dess funktioner; ekonomi, HR, IT, reception, registratur, projektadministration och kommunikation.