Christina Alwert

Photo of Christina Alwert, Photographer: Sara Moritz   Tel: 08-402 12 28
   E-post: christina.alwert@iffs.se

 

 

 

Administrativ chef

Jag ansvarar för institutets kansli och dess funktioner; ekonomi, HR, IT, reception, registratur, projektadministration och kommunikation.