Christina Alwert

Chef verksamhetsstöd
Tel: 08-402 12 28
E-post: [email protected]

Jag ansvarar för institutets verksamhetsstöd och dess funktioner; ekonomi, HR, IT, reception, lokaler och projektadministration.