Trendframskrivning

Forskarna letar efter trender,
till exempel modetrender.
De letar i tidningar,
reklam och tv-program.
Trenderna kan tillsammans säga något
om den närmaste framtiden.

Tillbaka till sidan om framtidsstudier

Upp