Kunskaper om historia

Värderingsstudier bygger på intervjuer
med människor om vad de tycker.
Ibland får människor också
fylla i frågeformulär om sina åsikter.
Sedan sammanställs alla svar.
Dessa svar kan tillsammans
säga något om framtiden.

Tillbaka till sidan om framtidsstudier

Upp