Framtidsscenarier

Framtidsscenarier är ett vanligt sätt
att redovisa framtidsstudier.
Forskarna visar flera olika bilder av
hur framtiden kan bli.
En bild kanske är mer positiv
än en annan.
Flera bilder gör att det är lättare
att diskutera framtiden.

Tillbaka till sidan om framtidsstudier

Upp