Expertråd

I expertråden finns experter
på en speciell fråga.
Experterna diskuterar
vad som kommer att hända
inom just den frågan i framtiden.
Experterna får bara lämna
ett svar tillsammans,
så alla experter måste komma överens.

Tillbaka till sidan om framtidsstudier

Upp