Berättelser om framtiden

Böcker, filmer och tavlor om framtiden
påverkar vad människor
tror om framtiden.
Det spelar roll om vi har en positiv
eller negativ bild av framtiden
eftersom framtiden påverkas av det.

Tillbaka till sidan om framtidsstudier

Upp