IFFS Play

Håller våra städer på att spricka? Ojämlikhet och boendesegregation i våra storstäder

Publicerat 08 nov, 2019
Förorten hamnar ofta i negativt medie- och debattljus: skjutningar, brinnande bilar, och stenkastning mot ambulanspersonal. Bakom rubrikerna döljer sig en oro för att fattigdom och utanförskap växer i städernas miljonprogramsområden samtidigt som andra stadsdelar blir allt mer etniskt, ekonomiskt och socialt homogena. Men vad säger forskningen? Hur ser egentligen de sociala och ekonomiska trenderna ut i storstädernas resurssvagare områden? Blir det bättre eller sämre? I vilka avseenden? Är utvecklingen i Sverige mer bekymmersam än på andra håll, eller är det tvärtom? Hör forskare och praktiker på temat ojämlikhet och boendesegregation i de svenska storstäderna. Organiseringen i marginaliserade områden Lisa Kings, lektor i socialt arbete Södertörns Högskola Inget föreningsliv, våldsamma uppror och platser för radikalisering. Stämmer denna bild av våra utsatta förortsområden? Hur ser egentligen livet ut, hur organiserar sig människor. Och hur gestaltar sig civilsamhället i marginaliserade områden och hur förhåller sig detta till det etablerade civilsamhället samhället i stort? Segregation och ojämlika uppväxtvillkor Bo Malmberg, professor i geografi, särskilt kulturgeografi, Stockholms universitet' Hur har segregationen i Sverige utvecklats under de senaste decennierna? Hur påverkas ens livschanser av en uppväxt i ett utsatt område? Det är centrala frågor för att bedöma om utvecklingen i Sverige går mot fördjupade klyftor. Forskare: Bo Malmberg, professor i geografi, särskilt kulturgeografi, Stockholms universitet Panel: Lawen Redar, riksdagsledamot S Robert Hannah, riksdagsledamot L Nicolas Lunabba, verksamhetsledare på Hela malmö, Malmö​ Moderator: Elisabeth Sjöstedt
Välj
Ladda fler