IFFS Play

Sedan Decemberöverenskommelsens tillblivelse är den ett ständigt återkommande ämne i den offentliga debatten. Vad var det egentligen som gav upphov till den? Är den demokratisk? Var det politiskt klokt av de inblandade att ingå i den? Kommer den att spricka? Demokratiseminariet erbjuder ett tillfälle att fördjupa denna debatt. Professorerna Sverker Gustavsson och Torbjörn Tännsjö, och debattörerna Sanna Rayman och Daniel Suhonen ger sin syn på saken

Senaste IFFS Play:

Publicerat 20 apr, 2015

Decemberöverenskommelsen

Sedan Decemberöverenskommelsens tillblivelse är den ett ständigt återkommande ämne i den offentliga debatten. Vad var det egentligen som gav upphov till den? Är den demokratisk? Var det politiskt klokt av de inblandade att ingå i den? Kommer den att spricka? Demokratiseminariet erbjuder ett tillfälle att fördjupa denna debatt. Professorerna Sverker Gustavsson och Torbjörn Tännsjö, och debattörerna Sanna Rayman och Daniel Suhonen ger sin syn på saken

Sök
Område
Ladda fler