Hur diskriminering påverkar afrosvenskars tillgång till lika rättigheter och möjligheter inom något eller några viktiga samhällsområden

Institutet för Framtidsstudier har fått i uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen att ta fram en rapport om hur diskriminering påverkar afrosvenskars livssituation och vilka diskriminerande hinder som föreligger för tillgången till lika rättigheter och möjligheter.

Inom detta uppdrag kommer vi att ta fram ett verktyg för att inhämta jämlikhetsdata samt genomföra ett stort antal intervjuer. Detta kommer att resultera i ett webbaserat verktyg och en rapport som beskriver processen.

 gör en pdf-länk

Finansiär: Diskrimineringsombudsmannen Tidsplan: 2016-05-01-2017-02-15 Projektledare: Karim Jebari Externa projektmedlemmar: Matilda Håkansson Bolve och Gina Manzizila