Bort med flaskhalsar för bättre folkhälsa

Projektet söker förbättra folkhälsan i Kalmar län genom att samköra befintliga data från olika verksamheter, identifiera flaskhalsar och testa nya arbetsmetoder för att röja dem.

Målet är att kombinera data från tandvård, sjukvård och uppgifter om socio-ekonomiska faktorer i olika geografiska områden för att komma fram till var vilken åtgärd skulle göra mest nytta.

Fokus ligger på individer eller grupper av individer som är i störst behov av hjälp och kan ha mest nytta av åtgärder. För att lyckas med detta fokuserar man inte enbart på dem som redan vänder sig till vården utan även på dem som inte kommer till vården.

Institutets uppdrag består i att utgöra ett stöd i digitaliserings- och analysarbetet. Anders Ekholm fungerar som handledningsstöd vad gäller datadrivet utvecklingsarbete.

Finansiär: Kalmar läns landsting Tidsplan: 2016-2018 System.String[] Externa projektmedlemmar: Anders Ekholm