Michael Grätz

Telefon: 08-402 12 00

Jag är forskare vid Institutet för social forskning, Stockholms Universitet och vid Institutet för Framtidsstudier, Stockholm. Innan jag kom till Stockholm arbetade jag vid Nuffield College, University of Oxford. Jag fick min doktorsexamen inom statsvetenskap och samhällsvetenskap från the European University Institute (EUI) år 2015. 

Min forskning bidrar till vår förståelse av hur fördelar förs vidare mellan generationer. Jag utför både deskriptiva studier som ämnar uppskatta skillnader i social rörlighet mellan länder, över tid, och mellan grupper inom samhällen samt studier som studerar orsaker och de effekter som institutioner har på social rörlighet. En särskild betoning inom mitt arbete är påverkan av demografiska faktorer, så som separationen av föräldrar och skillnader mellan syskons sociala rörlighet. Vidare utforskar min forskning de mekanismer som orsakar hur fördelar förs vidare mellan generationer, särskilt vilken roll föräldraskapet spelar för denna process. Mina forskarintressen är: Barns utveckling, utbildning, familjesociologi, social demografi, social stratifiering och rörlighet, kvantitativa metoder och forskningsdesign. 

Presentation på Stockholms universitet
Google Scholar Page

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Grätz, Michael. 2018. Competition in the Family: Inequality between Siblings and the Intergenerational Transmission of Educational Advantage. Sociological Science, 5, 246–269. DOI: 10.15195/v5.a11.

  • Grätz, Michael. 2017. Does Separation Really Lead Fathers and Mothers to be Less Involved in their Children’s Lives? European Sociological Review, 33, 551–562. DOI: 10.1093/esr/jcx058.

  • Grätz, Michael, and Fabrizio Bernardi. 2017. Parental Responses to Disadvantageous Life Events: The Month of Birth Penalty in England. In Jani Erola and Elina Kilpi-Jakonen (Eds.), Social Inequality across the Generations: The Role of Resource Compensation and Multiplication in Resource Accumulation. Cheltenham, Edward Elgar.

Tre ofta citerade arbeten:

  • Grätz, Michael, and Florencia Torche. 2016. Compensation or Reinforcement? The Stratification of Parental Responses to Children’s Early Ability. Demography, 53, 1883–1904. DOI: 10.1007/s13524-016-0527-1.

  • Grätz, Michael. 2015. When Growing Up without a Parent Does Not Hurt: Parental Separation and the Compensatory Effect of Social Origin. European Sociological Review, 31, 546–557. DOI: 10.1093/esr/jcv057. 

  • Bernardi, Fabrizio, and Michael Grätz. 2015. Making Up for an Unlucky Month of Birth in School: Causal Evidence on the Compensatory Advantage of Family Background in England. Sociological Science, 2, 235–251. DOI: 10.15195/v2.a12.

Michael Grätz Är inte längre anknuten till oss

Projekt