Maria Törnqvist

Photo of Maria Tornqvist, Photographer: Sara Moritz

Universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Projektledare för det Vetenskapsrådsfinansierade projektet ’Intimitetens sociala former: ’Närhetspraktik och identitet i kollektivt boende, husdjursrelationer och pardans’ och Riksbanksfinansierade ’Sociologi för scen’ (som resulterat i förställningen Ocean på Unga Klara, våren 2018).

I tidigare forskning har jag undersökt kommersialiseringen av intimitet . Jag har även studerat svensk jämställdhetspolitik och bedrivit forskning om eliter och utbildning.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Törnqvist, Maria (2019) ”The Making of an Egalitarian Elite. School Ethos and the Production of Privilege”, British Journal of Sociology, 70(2):551-568.
  • Törnqvist, Maria (2019) “Living Alone Together. Individualized collectivism in Swedish communal housing”, Sociology (online).
  • Törnqvist, Maria (2018) “Rethinking intimacy: Semi-anonymous spaces and transitory attachments in Argentine tango dancing”, Current Sociology, 66(3): 356-372.

Tre övriga arbeten:

  • Törnqvist, Maria (2013) Tourism and the Globalization of Emotions. The Intimate Economy of Tango. New York: Routledge.
  • Tollin, Katharina och Maria Törnqvist (2014) Feminism i rörliga bilder. [Andra utgåvan] Lund: Liber förlag.
  • Törnqvist, Maria (2010) Tangoexperimentet. Stockholm: Ruin förlag.
Maria Törnqvist Är inte längre anknuten till oss

Publikationer

Projekt