Forskare

Chanchal Balachandran

Telefon: 08-402 12 00
Chanchal Balachandran Är inte längre anknuten till oss

Chanchal Balachandran

Fil.dr. i nationalekonomi

Jag är forskare på Institutet för Framtidsstudier. Jag tog min doktorsexamen i nationalekonomi från USI Lugano. Min forskning handlar om samspelet mellan organisationer och arbetsmarknaden. Jag är särskilt intresserad av hur företag och individer interagerar på arbetsmarknaden med effekter för både företag och anställda. Jag använder kvantitativa analyser på storskalig mikrodata från svenska befolkningsregister (LISA) och ekonomisk dynamik (FAD) för att besvara dessa frågor. Tidigare har jag forskat om dessa frågor genom att använda mig av historisk data om holländska bokföring. Tidigare hade jag en postdoktoral tjänst vid Institutet för analytisk sociologi vid Linköpings universitet.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Kacperczyk, A., & Balachandran, C. (2018). Vertical and Horizontal Wage Dispersion and Mobility Outcomes: Evidence from the Swedish Microdata. Organization Science29 (1), 17–38. 

  • Signoret, C., Elaine Ng, Da Silva, S., Tack, A., Voss, U., Lidö, H., Patthey, C., Ericsson, M., Hadrévi, J., and Balachandran, C. (2018), “Well-being of early career scientists in Sweden: Insights from a national survey”. Higher Education Policy. doi.org/10.1057/s41307-018-0080-1 

  • Frederiksen, L., Wennberg, K., and Balachandran, C. (2016), “Mobility and Entrepreneurship: Evaluating the Scope of Knowledge-Based Theories of Entrepreneurship”. Entrepreneurship Theory and Practice, 40: 359–380. doi: 10.1111/etap.12223