Áron Székely

Telefon: 08-402 12 00

Jag har en postdoc tjänst vid Institutet för Framtidsstudier och arbetar inom projektet: Hur uppstår och förändras mänskliga normer?. Tidigare, mellan 2014 och 2018, hade jag en forskartjänst vid the Institute of Cognitive Sciences and Technologies i Rom, Italien.

Jag är utbildad inom sociologi och biologi. Jag fick min DPhil år 2015 och min MSc i sociologi  år 2010, båda från Oxfords universitet, och innan det en  BSc i biologi från universitetet i Bristol år 2008.

Mitt expertområde omfattar experimentella metoder inom beteendevetenskapen, särskilt laboratorieexperiment. Gällande mina forskningsämnen så använder jag oftast spelteori och undersöker mekanismer som stödjer samarbete och som löser konflikter, som bland annat signalteori, rykten och sociala normer.

Mina nuvarande projekt inkluderar experiment och modeller som testar effekterna av kostsamma signaler på stridsrykten, framväxten av sociala normer, och framväxten och underhållandet av grupprelationer.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • 2017. Nardin, L. G., Székely, Á., & Andrighetto, G. GLODERS-S: a simulator for agent-based models of criminal organisations. Trends in Organized Crime, 20(1–2), 85–99.

  • 2016. Andrighetto, G., Brandts, J., Conte, R., Sabater-Mir, J., Solaz, H., Székely, Á., & Villatoro, D. Counter-punishment, communication, and cooperation among partners. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 10.

  • 2014. Gambetta, D., & Székely, Á. Signs and (counter)signals of trustworthiness. Journal of Economic Behavior & Organization, 106, 281–297.

Tre ofta citerade arbeten::

  • 2016. Nardin, L. G., Andrighetto, G., Conte, R., Székely, Á., Anzola, D., Elsenbroich, C., … Troitzsch, K. G. Simulating protection rackets: a case study of the Sicilian Mafia. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 1–31.

  • 2014. Gambetta, D., & Székely, Á. Signs and (counter)signals of trustworthiness. Journal of Economic Behavior & Organization, 106, 281–297.

  • 2009. Cuthill, I. C., & Szekely, A. Coincident disruptive coloration. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1516), 489–496.

 

Áron Székely Är inte längre anknuten till oss

Publikationer

Projekt