Zahraa Zeir

Photo: Cato Lein

Vid Institutet för framtidsstudier är jag forskningsassistent i projektet Den subjektiva integrationen som syftar till att stärka ett inkluderande samhälle där tredjelandsmedborgare är en självklar del av samhället. Avsikten är att förstå hur värderingar och sociala normer förändras i samband med flytten och hur ankomstlandets information och interventioner bäst kan utformas för en ökad integration.