Joel Krueger

Photo: Cato Lein

Jag har dubbla kandidatexamina i filosofi och psykologi från Stockholms universitet och kommer snart få min master i psykologi, också från Stockholms universitet.

Vid Institutet för framtidsstudier arbetar jag med Pontus Strimling och Kimmo Eriksson i deras projekt om hur normer och värderingar skiljer sig mellan grupper och över tid.

Projekt