Henrik Aldén

Photo: Cato Lein

Jag har en kandidatexamen i Samhällsplanering från Stockholms universitet. På Institutet för framtidsstudier arbetar jag som forskningsassistent och GIS-analytiker tillsammans med Amir Rostami, Hernan Mondani och Bo Malmberg inom projektet Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer.

Projekt