Daniel Brancalion Lind

Jag har en ekonomi kandidatexamen med inriktning nationalekonomi. Vid Institutet för Framtidsstudier är jag verksam som forskningsassistent i projektet "Med migranternas röst i Sverige", som syftar på att få fördjupad kunskap om hur de värderingar migranter bär med sig från sina ursprungsländer över tid förändras efter ankomsten till Sverige.

Projekt