Gästforskare

Institutet för Framtidsstudier har regelbundet gästforskare under kortare och längre perioder. Dessa samarbetar nära med en eller fler forskare vid Institutet.

Chandra Kumar, Professor in the Philosophy Department, York University, Toronto
Mer information om Chandra Kumar
Besöksperiod: 7 maj - 15 juli

Janine Wedel, Professor in the Schar School of Policy and Government at George Mason University,.
Mer information om Janine Wedel
Besöksperiod: 12 maj - 30 augusti

Avital Livny, Assistant Professor, Political Science, University of illinois at Urbana-Champaign.
Mer information om Avital Livny
Besöksperiod:14 maj – 29 juni

Iwao Hirose, Associate Professor, Philosophy Department, McGill University, Montreal.
Mer information om Iwao Hirose
Besöksperiod: 15 maj – 29 juni

Simon Beard, Postdoctoral Reseacher, Centre for the Study of Existential Risk, University of Cambridge.
Mer information om Simon Beard
Besöksperiod: 21 - 25 maj

Luc Bovens, Professor, Department of Philosophy, Logic and Scientific Method, The London School of Economics and Political Science
Mer information om Luc Bovens
Besöksperiod: 28 maj – 4 juni

Larry S. Temkin, Distinguished Professor, Department of Philosophy, Rutgers University.
Mer information om Larry S. Temkin
Besöksperiod: 25-27 juni

Josef Hien, Post‐Doctoral Fellow at the University of Milan.
E-post: josefhien@gmail.com
Mer information om Josef Hien
Besöksperiod: 2 juli - 31 december