Gästforskare

Institutet för Framtidsstudier har regelbundet gästforskare under kortare och längre perioder. Dessa samarbetar nära med en eller fler forskare vid Institutet.

Josef Hien, Post‐Doctoral Fellow at the University of Milan.
E-post: josefhien@gmail.com
Mer information om Josef Hien
Besöksperiod: 1 juli 2018- 30 juni 2019

Janine Wedel, Professor in the Schar School of Policy and Government at George Mason University.
Mer information om Janine Wedel
Besöksperiod:  29 januari - 18 augusti

Chandra Kumar, Professor in the Philosophy Department, York University, Toronto
Mer information om Chandra Kumar
Besöksperiod: 2 maj – 15 juli

Stephen Gardiner, Professor, Department of Philosophy, University of Washington
Mer information om Stephen Gardiner
Besöksperiod: 3 - 14 juni