Gästforskare

Institutet för Framtidsstudier har regelbundet gästforskare under kortare och längre perioder. Dessa samarbetar nära med en eller fler forskare vid Institutet.

Josef Hien, Post‐Doctoral Fellow at the University of Milan.
E-post: josefhien@gmail.com
Mer information om Josef Hien
Besöksperiod: 1 juli 2018- 30 juni 2020

Jeff McMahan, White’s Professor of Moral Philosophy, University of Oxford
Mer information om Jeff McMahan
Besöksperiod: 9-20 februari 2020

Ornit Shani, Dr, University of Haifa, Department of Asian Studies.
Mer information om Ornit Shani
Besöksperiod: 3-14 mars