Gästforskare

Institutet för Framtidsstudier har regelbundet gästforskare under kortare och längre perioder. Dessa samarbetar nära med en eller fler forskare vid Institutet.

Josef Hien, Post‐Doctoral Fellow at the University of Milan.
E-post: josefhien@gmail.com
Mer information om Josef Hien
Besöksperiod: 1 juli 2018- 30 juni 2020

Janine Wedel, Professor in the Schar School of Policy and Government at George Mason University.
Mer information om Janine Wedel
Besöksperiod:  29 januari - 18 augusti

Chandra Kumar, Professor in the Philosophy Department, York University, Toronto
Mer information om Chandra Kumar
Besöksperiod: 2 maj – 15 juli

Stephen Gardiner, Professor, Department of Philosophy, University of Washington
Mer information om Stephen Gardiner
Besöksperiod: 3 - 14 juni

Emilie Prattico, Fil.dr. i filosofi
Mer information om Emilie Prattico
Besöksperiod: 2 - 30 september

Bob Goodin, Distinguished Professor of Philosophy, Australian National University
Mer information om Bob Goodin
Besöksperiod: 23 september – 14 oktober

Lukas H. MeyerProfessor of Philosophy at the University of Graz, Austria, and Speaker of the Field of Excellence Climate Change Graz, the Doctoral Programme Climate Change, and the Working Unit Moral and Political Philosophy
Mer information om Lukas H. Meyer 
Besöksperiod: 26 september - 21 oktober

Geoffrey Brennan, Professor at School of Philosophy, Australian National University.
Mer information om Geoffrey Brennan
Besöksperiod: 10 - 23 oktober