Gästforskare

Institutet för Framtidsstudier har regelbundet gästforskare under kortare och längre perioder. Dessa samarbetar nära med en eller fler forskare vid Institutet.

Chandra Kumar, Professor in the Philosophy Department, York University, Toronto
Mer information om Chandra Kumar
Besöksperiod: 7 maj - 15 juli

Janine Wedel, Professor in the Schar School of Policy and Government at George Mason University,.
Mer information om Janine Wedel
Besöksperiod: 12 maj - 30 augusti 2018, 29 januari - 18 augusti 2019

Avital Livny, Assistant Professor, Political Science, University of illinois at Urbana-Champaign.
Mer information om Avital Livny
Besöksperiod:14 maj – 29 juni

Iwao Hirose, Associate Professor, Philosophy Department, McGill University, Montreal.
Mer information om Iwao Hirose
Besöksperiod: 15 maj – 29 juni

Simon Beard, Postdoctoral Reseacher, Centre for the Study of Existential Risk, University of Cambridge.
Mer information om Simon Beard
Besöksperiod: 21 - 25 maj

Luc Bovens, Professor, Department of Philosophy, Logic and Scientific Method, The London School of Economics and Political Science
Mer information om Luc Bovens
Besöksperiod: 28 maj – 4 juni

Larry S. Temkin, Distinguished Professor, Department of Philosophy, Rutgers University.
Mer information om Larry S. Temkin
Besöksperiod: 25-27 juni

Josef Hien, Post‐Doctoral Fellow at the University of Milan.
E-post: josefhien@gmail.com
Mer information om Josef Hien
Besöksperiod: 2 juli - 31 december

Bob Goodin, Distinguished Professor of Philosophy, Australian National University
Mer information om Bob Goodin
Besöksperiod: 17-29 september

Geoffrey Brennan, Professor, Australian National University College of Arts and Social Sciences
Mer information om Geoffrey Brennan
Besöksperiod:  26-30 september

David Miller, Professor of Political Theory, Nuffield College, Oxford University
Mer information om David Miller
Besöksperiod: 1-24 oktober, 5-29 november, 10-15 december

Axel Gosseries, FNRS Research Fellow and Professor, University of Louvain.
Mer information om Axel Gosseries
Besöksperiod: 10-14 december