World Values Survey

World Values Survey (WVS) är ett globalt forskarnätverk som genomför enkätundersökningar i stora delar av världens länder för att samla in data om människors värderingar. Sedan 2012 finns WVS sekretariat på Institutet för Framtidsstudier.

Data samlas in i olika omgångar (vågor) som kan pågå i flera år. När all data är insamlad och kvalitetsprövad i en våg görs de tillgängliga på WVS webbplats där vem som helst kan ta del av dem och använda dem för egen forskning. Ett analysverktyg på webbplatsen gör det också enkelt att använda data för elever på gymnasie- och universitetsnivå.

Läs mer om World Values Survey.

Finansiär: WVS kan drivas tack vare en lång rad samarbeten och finansiärer. Finansiärer söks ibland lokalt där intervjuerna görs, ibland hos internationella organisationer. Tidsplan: Pågående Projektledare: Bi Puranen