Konflikt, samarbete och jämlikhet

Våra sociala nätverk växer, våra samhällen tenderar att bli alltmer jämlika och vi blir allt mindre benägna att ta till våld. Hur hänger dessa tre långsiktiga och ihållande trender ihop?

Tidsplan

2017-2020

Projektledare

Arne Jarrick Professor i historia

Projektmedlemmar

Patrik Lindenfors Docent i zoologisk ekologi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Stiftelsen Marcus och Amalias Minnesfond