Värderingar, etik & moral
Våra värderingar och hur vi förhåller oss till varandra förändras hela tiden. Här tittar vi bland annat på klimaträttvisa, medicinetik och på hur värderingar utvecklas.

För att medvetet kunna forma vår framtid genom aktiva val behöver vi veta vilken framtid vi vill ha. Det här är mer komplicerat än man kan tro eftersom vi hela tiden förändrar vår syn på vad en god framtid består i. Flera av våra projekt tar upp det här på olika sätt. Det största av dem handlar om huruvida vi ska bry oss om framtida generationer och deras livskvalitet eller ej – en fråga som har stor betydelse för vilka val vi gör, bland annat i beslut som påverkar befolkningsstorleken.

Andra teman som dyker upp i forskningsprogrammet är till exempel klimaträttvisa som handlar om att effekten av klimatförändringarna i hög grad drabbar dem som inte har orsakat dem, och om medicinsk etik och bioetik som bland annat handlar om hur tekniska framsteg kan påverka våra kroppar och vilka konsekvenser det får.

På Institutet finns World Values Survey som samlar in data om människors värderingar kring en mängd olika frågor i många av världens länder. Hur förändras värderingar och normer över tid? Hur hänger de ihop? Varför förändras de och hur påverkar förändringen våra samhällen? Det kan till exempel handla om vår syn på demokrati och jämlikhet och hur det hänger ihop med våldsutvecklingen.

Forskare

Anders Herlitz
Docent i praktisk filosofi
Áron Székely
Fil. dr. i sociologi
Bi Puranen
Docent i ekonomisk historia
Daniel Brancalion Lind
Ekonomi kandidatexamen
Folke Tersman
Lärostolsprofessor i praktisk filosofi
Giulia Andrighetto
Fil.dr. i filosofi
Göran Duus-Otterström
Docent i statsvetenskap
Gustaf Arrhenius
VD och Professor i praktisk filosofi
H. Orri Stefánsson
Docent i filosofi
Irina Vartanova
Fil.dr. i psykologi
Julia Mosquera
Fil. dr. i filosofi
Karim Jebari
Fil. dr. i filosofi.
Kirsti Jylhä
Fil.dr. i psykologi
Krister Bykvist
Professor i praktisk filosofi.
Malcolm Fairbrother
Professor i sociologi
Marie Björnstjerna
MSc inom psykologi
Moa Bursell
Postdoktoral forskare i sociologi
Pontus Strimling
Docent i nationalekonomi
Timothy Campbell
Fil. dr. i filosofi
Vuko Andric
Fil. dr. i filosofi
Hämta fler publikationer Gå till IF Play