Diskriminering, sexism & rasism
Vårt sätt att tänka styr vår benägenhet att agera fördomsfullt. Vi studerar hur vår kognition fungerar och vilka konsekvenser det får i form av diskriminering på olika områden.

De flesta är överens om att diskriminering, sexism och rasism är något som bör undvikas. Men om vi av naturen agerar diskriminerande, hur kan vi anpassa samhället så att vi minskar konsekvenserna

Många människor utsätts idag för diskriminering, sexism och rasism i olika former. De är alla fenomen som de flesta är överens om att vi bör stävja, både för de problem de orsakar idag och för de konsekvenser de kan få för samhället i längden i form av utanförskap och dess konsekvenser; segregering och ojämlikhet.

Redan när vi vill studera fenomenen och dess utbredning får vi dock problem. För hur ska vi egentligen definiera begrepp som kön, ras och etnicitet? Och är det okej att dela in människor på det sättet, ens när syftet är att mäta förekomsten av diskriminering, sexism och rasism?

Ett annat problem utgörs av våra omedvetna fördomar. Vi bär alla på föreställningar om världen och andra människor som vi inte är fullt medvetna om att vi har, så kallad implicit kognition. Dessa föreställningar kan resultera i fördomar och stereotyper som leder till att vi bedömer och behandlar människor olika utan att vi förstår det själva. Hur kan dessa föreställningar skapas och förändras? Och vilket ansvar har vi för de konsekvenser dessa omedvetna föreställningar kan resultera i?

Den forskning som bedrivs på institutet på området handlar just om definitioner, om implicit kognition och om hur vi kan stävja dess konsekvenser. Det rör till exempel rekrytering till tjänster, fördelning av bidrag och distribution av vård och utbildningsinsatser.

Forskare

Anna Tyllström (tjänstledig)
Anna Tyllström (tjänstledig)
Fil. dr., företagsekonomi
Bi Puranen
Bi Puranen
Docent i ekonomisk historia
Daniel Brancalion Lind
Daniel Brancalion Lind
Ekonomi kandidatexamen
Irina Vartanova
Irina Vartanova
Fil.dr. i psykologi
Karim Jebari
Karim Jebari
Fil. dr. i filosofi.
Katharina Berndt Rasmussen
Katharina Berndt Rasmussen
Fil. dr. i filosofi
Magnus Bygren
Magnus Bygren
Professor i sociologi
Minna Persson
Minna Persson
Master i migration och utveckling
Moa Bursell
Moa Bursell
Forskare i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier

Forskningsprojekt

Hämta fler publikationer