Demografi, välfärd & relationer
Befolkningen förändring över tid har stor betydelse för utvecklingen av bland annat arbetsmarknad och hälsa. Vi studerar också hur våra relationer ser ut i nätverk och hur de kan användas för att förstå spridning av brott och ohälsa.

Demografi är ett område som länge har varit särskilt intressant när man sysslar med framtidsstudier. Det beror på att förändringar i födelse- och dödstal påverkar samhället på en mängd olika sätt och under lång tid. Att utvecklingen idag går mot en allt större och äldre befolkning påverkar inte bara individen utan många delar av samhället. Det har t.ex. stor betydelse för hur vi organiserar arbetsmarknad och välfärd.

Hur vi i en befolkning förhåller oss till varandra är också något som förändras med den demografiska utvecklingen. Genom att förstå hur vi organiserar oss och skapar kontaktnät kan vi t.ex. studera hur kriminalitet sprids över tid. Personliga nätverk och relationer har också visat sig ha stor betydelse för vår hälsa, vilket skulle kunna användas i ett preventivt arbete mot ohälsa.

Med förändringar i befolkningsstruktur och samhälle har det på senare år uppstått en mängd nya relationsformer. Betyder det att vårt behov av nära relationer har förändrats eller bara att det tar sig nya former? Vad blir konsekvenserna för individ och samhälle? För hur vi bor, arbetar, skaffar barn?

Forskare

Amir Rostami
Amir Rostami
Fil.dr. i sociologi
Anders Ekholm
Anders Ekholm
Senior rådgivare
Christofer Edling
Christofer Edling
Professor i sociologi
Christoffer Carlsson
Christoffer Carlsson
Fil. dr. i kriminologi
Hernan Mondani
Hernan Mondani
MSc. i teknisk fysik, Fil. dr. i sociologi.
Joakim Sturup
Joakim Sturup
Kriminolog, med. dr.
Martin Kolk
Martin Kolk
Docent i demografi
Mikaela Sundberg
Mikaela Sundberg
Docent i sociologi
Hämta fler publikationer