Simon Hjalmarsson

Jag är doktorand inom Levnadsnivåprojektet (LNU) på Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms universitet. På Institutet för Framtidsstudier är jag del av projekten "Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle" och "Fattigdomens konsekvenser", inom vilka jag framförallt arbetar med projektet CILS4EU (en longitudinell undersökning av ungdomar i fyra Europeiska länder). Mina forskningsintressen handlar om effekter av fattigdom och ojämlikhet under barndomen. Vilken typ av ekonomisk deprivation är av betydelse från ett barnperspektiv, och för vilka utfall? Mer specifikt handlar mitt doktorandprojekt om kortsiktiga utfall, framförallt relaterade till sociala relationer och socialt deltagande. Har fattigare barn färre vänskapsrelationer; utsätts de oftare för negativ eller kränkande behandling av jämnåriga; deltar de i mindre utsträckning i olika typer av fritidsaktiviteter?

Jag har tidigare arbetat som forskningsassistent för projektet: "Families And Societies – Changing families and sustainable societies: Policies and diversity over the life course and across generations", samt för projektet: "Explaining very low fertility in post-industrial societies".

Nyligen publicerade arbeten

Publikationer

Projekt