Olle Hammar

Jag är doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Min forskning handlar om frågor relaterade till ekonomisk ojämlikhet, migration och kultur. Jag har även varit gästforskare vid Columbia University och University of California, Berkeley.

Vid Institutet för framtidsstudier arbetar jag inom projektet Den subjektiva integrationen.