Forskningsassistent

Marie Björnstjerna

Marie Björnstjerna

MSc inom psykologi

Jag är legitimerad psykolog med examen från Karolinska Institutet och har även studerat industriell ekonomi vid KTH. Tidigare har jag arbetat som hållbarhets- och organisationskonsult samt som klinisk psykolog inom primärvården.

Jag arbetar som forskningsassistent i projekten ”Hur formas och förändras normer i samhället?” samt ”Kulturell variation i synen på normbrytare och informella straffare” som leds av Pontus Strimling respektive Kimmo Eriksson.

Mina forskningsmässiga intressen ligger i området där psykologi, samhälle och politik möts - relaterat till samarbete och värderingar i en kontext.