Marie Björnstjerna

Jag är legitimerad psykolog med examen från Karolinska Institutet och har även studerat industriell ekonomi vid KTH. Tidigare har jag arbetat som hållbarhets- och organisationskonsult samt som klinisk psykolog inom primärvården.

Jag arbetar som forskningsassistent i projekten ”Hur formas och förändras normer i samhället?” samt ”Kulturell variation i synen på normbrytare och informella straffare” som leds av Pontus Strimling respektive Kimmo Eriksson.

Mina forskningsmässiga intressen ligger i området där psykologi, samhälle och politik möts - relaterat till samarbete och värderingar i en kontext.

 

 

 

 

 

 

Projekt