Lisa Karlberg

På institutet för Framtidsstudier är jag verksam som forskningsassistent i projektet ”Hur formas och förändras normer i samhället?” som leds av Pontus Strimling.

Jag är intresserad av det mesta som har med Sydafrika och filosofi att göra.

Projekt