Georg Treuter

Jag är forskningsassistent vid Institutet för Framtidsstudier och vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.

Vid Institutet för Framtidsstudier är jag del av projektet Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle: Socioekonomisk och etnisk ojämlikhet, där jag mest arbetar med data från panelenkäten CILS4EU och svenska register.

Mina forskningsintressen kretsar för nuvarande brett kring ojämlikheter: deras utsträckning, deras orsaker, deras transmission, och deras effekter. Jag har också ett utpräglat metodologiskt intresse.

Jag har avlagt examen vid Bonns universitet, där jag avslutade mina masterstudier under sommaren 2016 med uppsatsen "Describing and Decomposing Income Inequality Trends in Rich Countries". Under min tid i Bonn var jag också verksam som forskningsassistent vid Max Planck Institute for Research on Collective Goods.

Publikationer

Projekt