Stefan Buijsman

Jag arbetar på Institutet för Framtidsstudier i projektet: Matematiska tal: relevansen av empiriska resultat för filosofi, som är finansierat av Vetenskapsrådet. Tidigare disputerade jag i filosofi vid Stockholms universitet vid 20 års ålder (den yngsta i Sverige). För närvarande är jag gästforskare vid Leiden Universitet. Jag skriver också populärvetenskapliga böcker för De Bezige Bij. En av dessa böcker ”Siffrorna i våra liv” har publicerats av Natur och Kultur.

Min forskning handlar om matematikens filosofi, särskilt hur (utbildade lekmän) lär sig och använder matematik. Merparten av mitt arbete rör sig inom skärningspunkten mellan filosofi och empirisk forskning, antingen som tillämpning av filosofiskt arbete för att debattera inom psykologi- och matematikutbildning eller oftare, undersökning av  konsekvenserna av empiriska resultat för en filosofisk förståelse av våra matematiska metoder.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Buijsman, S., Acquiring mathematical concepts: the viability of hypothesis testing, Mind & Language, forthcoming, soon to be published online.

  • Buijsman, S. with Tirado, C. Spatial-numerical associations: Shared symbolic and non-symbolic numerical representations, Quarterly Journal of Experimental Psychology, forthcoming, online  

  • Buijsman, S., Two roads to the successor axiomSynthese,  forthcoming, online

Tre ofta citerade arbeten

  • Buijsman, S., 2019, Learning the Natural Numbers as a Child, Noûs 53 (1), 3-22.

  • Buijsman, S., with Assadian, B. Are the Natural Numbers Fundamentally Ordinals? Philosophy and Phenomenological Research, online

  • Buijsman, S., 2017, Referring to mathematical objects via definite descriptions, Philosophia Mathematica 25 (1), 128-138.

Projekt