Ralf M. Bader

Jag är docent vid filosofiska institutionen vid Oxford University och medarbetare vid Merton College. Min forskning fokuserar på etik, metaetik, metafysik, politisk filosofi och studier om Kant. För närvarande skriver jag en bok om populationsetik och personrelaterade skyldigheter. På Institutet för Framtidsstudier ingår jag i forskningsprojektet: Klimatetik och framtida generationer

 

Tre nyligen publicerade arbeten

Projekt