Ralf M. Bader

Jag är docent vid filosofiska institutionen vid Oxford University och medarbetare vid Merton College. Min forskning fokuserar på etik, metaetik, metafysik, politisk filosofi och studier om Kant. För närvarande skriver jag en bok om populationsetik och personrelaterade skyldigheter. På Institutet för Framtidsstudier ingår jag i forskningsprojektet: Klimatetik och framtida generationer.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • "Conditions, modifiers and holism" in Weighing Reasons, Oxford University Press (2016), pp. 27-55.

  • "The grounding argument against non-reductive moral realism" in Oxford Studies in Metaethics, 11 (2017), pp. 106-134.

  • "Towards a hyperintensional theory of intrinsicality" in Journal of Philosophy, 110: 10 (2013), pp. 525-563.

 

 

Projekt