Michael Gähler

Jag är professor på Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.

Mina främsta forskningsintressen är familjesociologi, i synnerhet familjen som en resurs för individen, och jämställdhet mellan könen på arbetsmarknaden. Inom det tidigare området har jag studerat de ekonomiska, sociala och psykologiska konsekvenserna av skilsmässa och separation för makarna och deras barn. Inom det senare fältet studerar jag effekterna av familjeformationen på män och kvinnors arbetsmarknadskarriärer och jag var projektledare för det Forte-finansierade forskningsprojektet "Gender, Parenthood and Discrimination on the Labor Market: A Mixed-method Approach".

På Institutet för Framtidsstudier kommer jag att arbeta inom projektet "Etnisk diskriminering på en segmenterad arbetsmarknad – när var och hur uppstår den? En studie med data från tre fältexperiment" finansierat av Vetenskapsrådet med Moa Bursell som projektledare.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • 2017. Bygren, M., Erlandsson, A. and Gähler, M. ”Do Employers Prefer Fathers? Evidence from a Field Experiment Testing the Gender by Parenthood Interaction Effect on Callbacks to Job Applications”. European Sociological Review, 33:3, 337-348.
  • 2017. Fritzell, S. and Gähler, M. ”Family structure, child living arrangements and mothers’ self-rated health in Sweden – a cross-sectional study”. International Journal of Health Services, 47:2, 298-311.
  • 2016. Tosi, M. and Gähler, M. “Nest-Leaving, childhood family climate and later parent-child contact in Sweden”. Acta Sociologica, 59:3, 249-268.

Tre ofta citerade arbeten

  • 2014. Oláh, L. and Gähler, M. “Gender equality perceptions, division of paid and unpaid work, and partnership dissolution in Sweden”. Social Forces, 93:2, 571-594.
  • 2012. Bygren, M. and Gähler, M. ”Family Formation and Men’s and Women’s Attainment of Workplace Authority”. Social Forces, 90:3, 795-816.
  • 2006. Gähler, M. ”’To divorce is to die a bit…’: A Longitudinal Study of Marital Disruption and Psychological Distress Among Swedish Women and Men”. The Family Journal, 14:4, 372-382.

Publikationer

Projekt