Mårten Schultz

Jag är professor i civilrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Tidigare har jag varit professor i civilrätt vid Uppsala universitet.

Min forskning kretsar kring frågor om rättigheter och ansvar. Under senare tid har jag ägnat mig åt internetrelaterade kränkningar, kommersiella ansvarsfrågor och rättighetsöverträdelser.

Nyligen publicerade arbeten:

  • Näthat, andra upplagan, tillsammans med Alexandra Sackemark m.fl., Stockholm 2015. (Under utgivning.) Handbok.
  • The Responsible Web: How Tort Law Can Save the Internet, Journal of European Tort Law, 2014, s. 182 ff.
  • Några frågor i kommersiell skadeståndsrätt, Svensk Juristtidning 2013, s. 1017 ff.

Ofta citerade arbeten:

  • Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, Obehörig vinst rediviva, Svensk Juristtidning 2009 s 946
  • Disharmonization: A Swedish Critique of Principles of European Tort Law, European Business Law Review 2007, s. 1305 ff.
  • Kausalitet, Stockholm 2007 (avhandling)