Photo of Maria Tornqvist, Photographer: Sara Moritz

Forskare

Maria Törnqvist

Telefon: 08-402 12 00

Maria Törnqvist

Docent i sociologi

Universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Jag är projektledare för det Vetenskapsrådsfinansierade projektet ’Intimitetens sociala former: ’Närhetspraktik och identitet i kollektivt boende, husdjursrelationer och pardans’ och Riksbanksfinansierade ’Sociologi för scen’ (som resulterat i förställningen Ocean på Unga Klara, våren 2018).

I tidigare forskningsprojekt har jag undersökt kommersialiseringen av intimitet med fokus på framväxten av en Argentinsk turistnäring för tangodansare. Jag har även studerat svensk jämställdhetspolitik, med två nittiotalsdebatter om könskvotering som empiriskt nedslag och bedrivit forskning om eliter och utbildning.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Törnqvist, Maria (forthcoming) ”The Making of an Egalitarian Elite. School Ethos and the Production of Privilege”, British Journal of Sociology.
  • Törnqvist, Maria (2018) “Rethinking intimacy: Semi-anonymous spaces and transitory attachments in Argentine tango dancing”, Current Sociology, 66(3).
  • Törnqvist, Maria (2013) Tourism and the Globalization of Emotions. The Intimate Economy of Tango. New York: Routledge.

Tre övriga arbeten:

  • Tollin, Katharina och Maria Törnqvist (2014) Feminism i rörliga bilder. [Andra utgåvan] Lund: Liber förlag.
  • Törnqvist, Maria (2012) “Troubling Romance Tourism. Sex, Gender, and Class inside the Argentinean Tango Clubs”, in Feminist Review, 102: 21-40.
  • Törnqvist, Maria (2010) Tangoexperimentet. Stockholm: Ruin förlag.